miércoles, 6 de enero de 2016

Informació a Internet

En aquest tema hem estat navegant per internet i descobrint diverses pàgines web que més endavant ens seràn útils com a docents, i també seran útils per als nostres alumnes.

En les pàgines en què hem estat navegant  hem pogut rebre información sobre la nostra especialitat: les matemàtiques.

De totes les pàgines que hem pogut visitar, jo  destacaría 3:

·         Edu365.cat : la pàgina destinada als alumnes de primer d’ ESO. Apareixen dotze unitats didàctiques o temes a tractar que són els principals que es tracten a aquest curs.  http://www.edu365.cat/eso/muds/matematiques/edad/eso1/
Aquesta página em pareix molt útil per a reforçar els continguts que aprenem durant el curs
Es tracta d’ una pàgina web de la Generalitat de Catalunya amb recursos matemàtics dividits en 5 gran blocs: Geometria, Càlcul i
Àlgebra, Anàlisi, Probabilitat i Estadística, i En general.


·        Olimpíades matemàtiques: http://www.xtec.cat/~cromero/aqui/olimp.htm
Pàgina web destinada a l’ olimpíada matemàtica que realitzen els alumnes durant el curs.
Em pareix molt útil per a la motivació dels alumnes.


En conclusió, aquesta tasca m’ha paregut una de les millos fins ara, ja que em pareix que està molt enfocada al treball d’un docent, i ara en tem¡nim més recursos d’on agarrar idees en el futur

No hay comentarios:

Publicar un comentario