miércoles, 27 de enero de 2016

Experiències TIC a l'aula


Aquesta setmana hem estat veient algunes de les diferents experiències Tics a l’aula. Hem estat veient aspectes importants, com l’organització de l’aula, per exemple.

Quan volem fer una activitat a l’aula d’informàtica, el més comú és que la classe esté disposada igual que una classe habitual. És una errada. En una classe de informàtica, normalment, la pissarra no és el més important. És per això que el més pràctic seria disposar la classe en forma de ferradura, de manera que el principal recurs siga l’ordinador de cada alumne.

Hem estat veient diferents recursos tics i els aspectes pedagògics necessaris per a utilitzar-los.

El primer que hem de saber és que ha de ser el docent el primer que estiga format en el tema de les Tics, per tal de que siga pràctic per als seus alumnes.  Hi ha diversos tipus de competències que, totes juntes conformen les capacitats que ha de tenir el professorat segons el model TPACK. Estes són:

• Coneixement tecnològic (Technology Knowledge, TK): Coneixement de tot tipus de tecnologia, no sols la informàtica.

• Coneixement Disciplinar (Content Knowledge, CK): abarca els coneixements en relació a la materia disciplinar.  

• Conocimiento Pedagògic (Pedagogical Know - ledge, PK): es correspon con los mètodes y processos d’ensenyança e inclou coneixements sobre la gestió i organizació del aula, anàlisi i planificació curricular y el aprenentatge del alumne.

La tarea que ens han encomanat a nosaltres ha sigut crear una activitat Tic.
La meua particularment, ha sigut en el aula de informàtica, utilitzant el programa matemàtic Wiris.


Els alumnes utilitzaran aquest recurs per a comprendre millor com funcionen els sistemes d’equacions lineals, i hauran de saber diferenciar-los segons el nombre de solucions. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario