miércoles, 20 de enero de 2016

Maquinari TIC

Aquesta setmana hem estat indagant en tot el que conforma el maquinari TIC (càmeres de vídeo, càmeres fotogràfiques, mòbils, ordinadors portàtils, etc) i en especial, les tablets i la pissarra digital. 
De aquestes dos últimes hem vist els avantatges i els inconvenients que tindrà la seua utilització a les aules i hem indagat un poquet més en elles.

Com a futur docent, pense que les dos són molt importants. La seua utilització pot influir en l’ensenyança dels nostres alumnes. Pense, a més, que la tablet és molt recomanable. Si bé es cert que el seu preu és, de vegades, elevat i pot distraure als nostres alumnes,  pense que els avantatges que d’ella podem extraure tomben als inconvenients. L’ increment de la motivació, la metodologia que podem aplicar (com jocs, llibres...), instàncies d'aprenentatge contextual com la visita a un museu, per exemple, o les múltiples aplicacions que podem descarregar són eines que poden canviar totalment el concepte que tenim de metodologia en el aula


Com bé sabem, la tecnologia i les TIC està cada vegada més presents en la vida del docent, dels alumnes i dels centres en general. Les TIC suposen una nova forma d’ensenyament que afavoreix la motivació de l’alumnat, però, és la utilització de les TIC suficient per a una bona educació?

En la meua opinió no és així. El primer que hem de tindre en compte és que per a una adequada utilització dels materials i dels recursos tecnològics es fa necessària una adequada formació del professorat. Si els docents no coneixen els avantatges i els inconvenients de les eines que van a ser utilitzades a l’aula,mai podran fer un bon ús i aprofitar els avantatges que es poden extraure d’elles.


Pense que la metodologia és el més important. En molts centres, el nivell econòmic permetrà avançar molt lentament en el món de la tecnologia i les TIC, i en estos centres el docent haurà de fer una labor metodològica molt gran. En els centres en els que si es poden aplicar les noves tecnologies, els docents hauran de formar-se en elles, de manera que amb una bona metodologia i recolzats en noves tecnologies, els alumnes puguen gaudir d’una educació excel·lent. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario